8 Màu cơ bản cơ sở cung cấp nhập về từ nhật

Mô tả

gồm các màu cơ bản dùng cho chậu cảnh: giá cụ thể như sau

  • chữ đỏ đậm: 150.000đ/kg
  • chu đỏ lợt: 150.000đ/kg
  • chu hồng : 185.000đ/kg
  • chu vàng đậm: 160.000đ/kg
  • chu vàng lợt: 170.000đ/kg
  • chu màu vàng cam: 185.000đ/kg
  • chu xanh lá cây 185.000đ/kg
  • chu xanh dương 200.000đ/kg