Cách Pha Sơn Màu

Các Sơn chậu kiểng:

  • Ta đánh nhám cho chậu kiểng thật sạch sao đo ta pha keo và màu theo tỉ lệ 3:1, tức là 3 phần màu và 1 phần keo( chú ý pha màu với nước cho tan hết ra sau đó ta mới pha một và keo ta sơn tầm 15 cái chậu 60cm, cả chậu và đế).
  • Sau đó đợi chậu khô 30 phút, không còn dính ta nữa ta bắt đầu pha keo, lần này ta chỉ pha keo với nước với tỉ lệ vừa phải( không quá đặt cũng không quá loãng) sau đó ta sơn vào 2 lớp thì chậu sẽ rất bóng, nên sơn và đi bóng chậu từ trên miệng xuống, vì như vậy sẽ hạn chế lớp bụi dính vào chậu.